miércoles, 16 de enero de 2013

Tema 3. Factors psicològics implicats en l'aprenentatge: factors intrapersonals del procés d'ensenyament-aprenentatge


PROCESSOS COGNITIUS

Atenció

L’atenció és un procés que incrementa el grau d’activitat mental i facilita l’entrada d’informació. És factor que preocupa molt en els primers anys d’escola.

Existeixen dos teories:
  • Teories conductuals: Defineix l’atenció com una disponibilitat sensorial que el nen posa de manifest a través de la mirada, la seva postura corporal i l’expressió facial.
  • Teories del processament de la informació: Aquesta teoria fa una relació entre la ment i l’ordinador. Segons les àrees del cervell que s’activen sabem si està centrar en una cosa o en una altra.

Els factors que poden incidir sobre l’atenció poden ser:
  • Fisiològics: Extraescolars o escolars.
  • Nivell de desenvolupament de l’infant: atenció espontània o sostinguda.
  • Les motivacions i interessos de cadascun.
  • Les diferències individuals de cada infant.

 És important saber prestar atenció, sobretot a l’hora d’escoltar a algú, ja que d’aquesta manera ens serà més fàcil saber seleccionar la informació que ens està proporcionant per a quedar-nos amb el que més ens interessa i emmagatzemar-la a la nostra memòria. Un factor important per a prestar atenció a qualsevol cosa, és que aquella cosa et motivi, t’agradi, perquè sinó és així l’atenció serà interrompuda per una altra cosa que interessi més al subjecte.

Memòria

La memòria és un conjunt de processos que fan possible l’emmagatzematge de la informació i la posterior recuperació.

En Atkinson i en Shiffrin descriuen diferents tipus de memòries per les quals passa un subjecte fins a arribar a una memòria a llarg termini:
  • Memòria sensorial: Aquella que en moments de segons emet codis i estímuls per via dels sentits.
  • Memòria a curt termini: La informació està poc a la memòria, encara que té una funció específica, que és la d’entendre la informació.
  • Memòria de treball: Intervé en la execució de tasques complexes.
  •  Memòria a llarg termini: És un magatzem de capacitat i duració il.limitada. Hi ha dos tipus:

-La episòdica: És la responsable de la codificació i recuperació de la informació relacionada amb unes coordenades d’espai-temps.
-La semàntica: Ens ajuda a recuperar els significats de les paraules, les estratègies per afrontar problemes, etc; està tot el que entenem, les nostres normes, els nostres valors...

Per a que una persona porti la informació que l’han aportat a una memòria a llarg termini ha de passar per unes passes. Són estratègies que s’aprenen amb el temps i cada persona utilitza la que millor li va. Pot fer-ho relacionant-la amb una informació que ja posseeix, amb paraules claus que ell o ella li possi, relacionant aquella informació amb alguna imatge, etc. Hi ha moltes estratègies, encara que si la persona no sap usar-les bé aquella informació només estarà a la memòria en un període curt.Aquesta imatge ens reflecteix la importància d’exercitar la nostra memòria, ja que com hem llegit dalt, podem guardar la informació en la memòria en un període a llarg termini, però és necessari exercitar la ment per a poder recuperar aquella informació guardada, ja que si això no es fa, aquella informació es perdrà amb el temps.


Intel·ligènciaPROCESSOS AFECTIUS

Personalitat

Com ja sabem, cada persona és diferent, per tant cada infant té la seva pròpia personalitat, la seva pròpia seguretat emocional. Haurà infants que sabran saber-se per sí sols, en canvi hi haurà d’altres que necessitaran l’ajuda externa per a solucionar algunes coses. A infantil hem de tenir molta cura a l’hora de tracta aquest tema, ja que una mala intervenció  podria ser perjudicial per a l’infant i li podria crear un estat d’ansietat durant tota l’escolarització. 


Hem d’aprendre a no etiquetar, ja que cada persona és com és, i tothom té alguna cosa bona. Per tant, hem d’encaminar-nos per les coses bones que té aquella persona i a poc a poc motivar-lo i fer-li saber que com tothom té unes qualitat bones i unes altres regulars.


Motivació

La motivació és un aspecte molt important, ja que la necessitem com a procés inicial per a un aprenentatge. Aquesta motivació ajuda a que el nen presti atenció, persistència i esforç sobre l’activitat que fa. Hi ha dos tipus de motivació, la intrínseca que ve donada pel mateix subjecte, i la extrínseca que ve donada per una altra persona.

Aquests dos tipus de motivació són positius, encara que sempre és millor que el propi nen sàpiga motivar-se, perquè això vol dir que l’activitat li agrada i vol seguir aprenent.


HABILITATS I ESTRATEGIES D’APRENENTATGE

Metacognició

La metacognició és la capacitat de reflexionar sobre com es produeix el propi aprenentatge, no només aconsegueix que aquest sigui més profund i significatiu, sinó que facilita els nous aprenentatges.

Saber regular el propi aprenentatge és un factor important en l’aprenentatge, ja que comporta saber planificar estratègies d’aprenentatge que s’han d’utilitzar en cada situació, aplicar-les, controlar el procés i avaluar-lo, i si es troben errors, intentar arreglar-ho. 
No hay comentarios:

Publicar un comentario