jueves, 22 de agosto de 2013

Definició de família.

Una vegada hem acabat de treballar  les emocions, comencem un nou tema, la família. Aquest és un tema difícil d’explicar, ja que cadascú té la seva pròpia manera de veure i de descriure el terme família, cada persona té una visió diferent d’aquesta, diferents experiències que també fan que canviïn la manera de veure aquest terme tan ampli.  

El primer que vàrem fer va ser una definició de família amb el que nosaltres pensàvem que era, abans de buscar informació. La primera definició que se’n va venir al cap quan havia de definir família va ser: La família és la primera institució on en el nen comença a tenir relacions. És on estableix els seus primers vincles, els quals comencen a formar la seva identitat.


En aquestes imatges, és pot veure reflectit que no només hi ha un sol model de família, sinó que existeixen diferents models, encara que penso, que sigui quin sigui el model de família, sempre aquesta és la primera institució on el nen comença a tenir relacions i a crear els seus primers vincles.

Potser que aquestes primeres relacions i vincles es destrueixin per algun motiu, però crec que és important que es tornin a refer, ja sigui per una altra família, adoptiva, o alguna institució.

Després de que cadascuna de nosaltres féssim una definició, entre tota la classe vàrem consensuar una altra, va ser la següent:

La família és un grup d’individus      que constitueixen una institució, formada mitjançant vincles afectius on cadascú adopta un rol, i comparteixen unes normes comunes per facilitar les funcions de desenvolupament, socialització i protecció.

Buscant diferents definicions per la web he trobat:

A la Viquipèdia: una família és un conjunt de persones unides per llaços de parentiu. Aquest llaços són principalment de tres tipus: de matrimoni –normalment d'una parella o de més persones en el cas de les societats polígames–, de filiació entre pares i fills, i de relació entre germans.


A la Real Acadèmia Espanyola: Grup de persones emparentades entre si que viuen juntes. 


Segons Font, Perez Testor, Romagosa, 1995: La família és el grup on es neix i on s’assumeixen les necessitats fonamentals del nen. És un grup en el qual els membres es cohesionen, s’estimen, es vinculen i així s’ajuden recíprocament a créixer vitalment, a viure com a persones en totes les seves dimensions: cognitives, afectives, relacionals, etc. (http://www.upcomillas.es/redif/revista/Barcelona.pdf)


A la pàgina web “Escuela de Padres”, en un article dedicat a la famílies, es defineix aquesta com la unió de persones que comparteixen un projecte vital en comú, en el qual es generen forts sentiments de pertinença a aquest grup, existeix un compromís personal entre els seus membres i s'estableixen intenses relacions d'intimitat, afectivitat, reciprocitat i dependència. (http://escuelaserpadres.wordpress.com/2012/01/11/familia-definicion-y-tipos/#comment-74)


Al següent vídeo podem veure els diferents tipus de famílies que existeixen avui dia i que tots aquest tipus són acceptables.

No hay comentarios:

Publicar un comentario